poklicni tečaj predšolska vzgoja
Postanite vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok in ustvarite pozitiven vpliv na prihodnost. Izkoristite izjemno priložnost in se vpišite na Sofizo izobraževalni center, najbolj prijazno šolo, kjer boste pridobili potrebna znanja in veščine za uspešno kariero v vzgoji. Sprejmite izziv in začnite graditi svojo poklicno pot že danes!

poklicni tečaj predšolska vzgojatečaj za vzgojitelja predšolskih otrok

Zakaj v tečaj za vzgojitelja predšolskih otrok?

»Otroci so naše največje bogastvo« je veliko več kot le dobro znani rek. Pri nas v to z vsem srcem verjamemo.

Za naše najmlajše je dovolj dobro le najboljše. Pri nas boste zato pridobili takšna znanja, spretnosti in veščine, da bodo otroci v vašem varstvu tisto najboljše tudi prejeli.

Že Tone Pavček je zapisal, da srečni otroci živijo med resničnostjo in fantazijo ter hitijo za neizpolnjeno čarovnijo. Po neskončni sinjini, seveda.

V kolikor se morda prepoznate kot del te ‘resničnosti in fantazije’, če imate radi otroke in uživate v njihovi družbi, če ste aktivni in ustvarjalni, pa tudi kritični in seveda odgovorni, je predšolska vzgoja – poklicni tečaj – ustvarjena prav za vas. Postanite vzgojitelj v pravem pomenu besede.

Poklicni tečaj predšolska vzgoja je namenjen vsem, ki vam otroška družba predstavlja izpolnjenost. Če ste se pripravljeni tudi z najmlajšimi otroki aktivno ukvarjati in hkrati prevzeti odgovornost za njihovo varnost ter nego, ste prišli na pravo mesto.

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok pridobite v 1 letu.

Kdo se lahko vpiše?

V poklicni tečaj predšolska vzgoja se lahko vpišete vsi, ki ste uspešno zaključili:

4. letnik gimnazije,

zaključni letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpis

Infomrativna Prijava Srednja Sola

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Predmetnik

Program predšolska vzgoja (poklicni tečaj) obsega izključno tiste vsebine, ki pokrivajo strokovna znanja, ki jih vzgojitelj predšolskih otrok potrebuje za uspešno delo z najmlajšimi. Koliko vsebin oziroma področij boste morali še usvojiti za uspešno opravljen tečaj, je odvisno od vašega uvodnega razgovora z nami. Pogovorili se bomo o vaših interesih, željah in pričakovanjih ter vam pripravili tako imenovani osebni izobraževalni načrt. Če že imate določena znanja in spretnosti, ki jih izobraževalni program oziroma poklicni tečaj predšolska vzgoja zajema, ni nujno, da prisostvujete celotnemu procesu, prav tako vam ni treba opravljati vseh obveznosti, saj vam bomo nekatere priznali – na podlagi dokazil, ki jih predložite.

Poklicni tečaj predšolska vzgoja vam torej prilagodimo glede na:

način in obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti.

Nujno morate vedeti, da se osebni izobraževalni načrt lahko prilagaja, saj je vsak slušatelj deležen popolnoma individualne obravnave. Tečaj za vzgojitelja predšolskih otrok je torej izdelan posebej za vas.

 • Predšolska pedagogika
 • Komunikacijske veščine
 • Varnost in zdravje v vrtcu
 • Razvojna psihologija
 • Likovno, glasbeno in plesno izražanje
 • Kurikulum oddelka v vrtcu

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika
 • pisni izpit in ustni zagovor s področja vzgoje predšolskih otrok

Izbirni del:

 • pisni izpit in ustni zagovor iz tujega jezika ali matematike
 • izpitni nastop in nato zagovor

Šolnina

Znesek šolnine

Šolnina za tečaj za vzgojitelja predšolskih otrok znaša 1.505 € ali 8 x 209 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja v sodobno opremljenih prostorih,
 • dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini (tečaj za vzgojitelja predšolskih otrok) morate prišteti še vpisnino (150 €) in strošek poklicne mature (310 €). Če ste dve enoti poklicne mature že opravljali, znesek mature sorazmerno zmanjšamo.

Plačilo šolnine za program predšolska vzgoja (poklicni tečaj)

Šolnino lahko plačujete s pomočjo več obrokov, ampak jo morate še pred opravljanjem poklicne mature poravnati v celoti.

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo IC srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov