poklicni tečaj tehnik računalništva
Opravite poklicni tečaj tehnik računalništva in z našo pomočjo pridobite vsa potrebna znanja ter veščine, ki jih potrebujete za uspešno kariero na področju računalništva. Vpišite se na Sofizo izobraževalni center, kjer lahko s pomočjo poklicnega tečaja za tehnika računalništva postavite trdne temelje za boljšo zaposljivost in za poslovno pot po vaših željah.

Tehnik RacunalnistvaB2 Sofizo 5

Zakaj poklicni tečaj tehnik računalništva?

Samo eno leto potrebujete, da pridobite strokovno računalniško znanje in postanete bolj zaposljivi.

Sodobna računalniška tehnologija dandanes prežema domala vsa področja naših življenj, saj brez nje preprosto ne gre več. Računalništvo postaja pomembno, če ne celo glavno področje, na katerem slonijo pomembne izboljšave in novosti za kreiranje lepše prihodnosti. Računalništvo je in bo zelo pomembno za vsa področja človekovega življenja, zato ni nič nenavadnega, da računalništvo povezujemo z deficitarnimi poklici.

Poklicni tečaj tehnik računalništva vam zagotavlja spodbudno okolje, v katerem se boste na ustvarjalen način razvijali ne le poklicno, temveč tudi osebno. Napredovali boste na vseh ravneh, zlasti pa pridobili pomembno znanje računalništva, ki je temelj poklicne uspešnosti.

Izkoristite priložnost in se vpišite v poklicni tečaj tehnik računalništva. V enem letu boste prišli do zelo iskanega poklica, ki vam odpira številne poti na več področjih.

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Poklic tehnik/tehnica računalništva pridobite v 1 letu.

Kdo se lahko vpiše?

V poklicni tečaj tehnik računalništva se lahko vpišete vse, ki ste uspešno zaključili:

4. letnik gimnazije,

zaključni letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpis

B2 Sofizo 9

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Predmetnik

Poklicni tečaj tehnik računalništva obsega izključno tiste vsebine, ki pokrivajo strokovna znanja, ki jih tehnik računalništva potrebuje za uspešno opravljanje svojega dela. Koliko vsebin oziroma področij boste morali še usvojiti za uspešno opravljen tečaj, je odvisno od vašega uvodnega razgovora z nami. Pogovorili se bomo o vaših interesih, željah in pričakovanjih ter vam pripravili tako imenovani osebni izobraževalni načrt. Če že imate določena znanja in spretnosti, ki jih izobraževalni program oziroma poklicni tečaj tehnik računalništva zajema, ni nujno, da prisostvujete celotnemu procesu, prav tako vam ni treba opravljati vseh obveznosti, saj vam bomo nekatere priznali – na podlagi dokazil, ki jih predložite.

Poklicni tečaj tehnik računalništva vam torej prilagodimo glede na:

način ter obseg izvajanja posameznih predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Nujno morate vedeti, da se osebni izobraževalni načrt lahko prilagaja, saj je vsak slušatelj deležen popolnoma individualne obravnave.

 • Vzdrževanje informacijske strojne opreme
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Vzdrževanje informacijske programske opreme
 • Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 • Izdelava električnih in komunikacijskih instalacij
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 • Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

 • Napredna uporaba podatkovnih baz
 • Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

ali

 • Upravljanje z informacijsko programsko opremo
 • Oprema za multimedijsko tehniko

Izbrali bomo strokovne module, za katerem boste izkazali največ zanimanja.
Praktično usposabljanje z delom.

 • Izvajali bomo tudi nekatere dodatne vsebine, ki vam bodo pri ustvarjanju poklicne kariere kar najbolj pomagale.

Obvezni del:

 • pisni ter ustni izpit iz slovenščine
 • pisni ter ustni izpit iz računalništva

Izbirni del:

 • pisni ter ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • storitev oziroma izdelek z zagovorom

Šolnina

Znesek šolnine

Šolnina za poklicni tečaj tehnik računalništva znaša 1.945 € (v enkratnem znesku) ali 8 x 270 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja v sodobno opremljenih prostorih,
 • dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini (poklicni tečaj tehnik računalništva) morate prišteti še vpisnino (150 €) in strošek poklicne mature (310 €). Če ste dve enoti poklicne mature že opravljali, znesek mature sorazmerno zmanjšamo.

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete s pomočjo več obrokov, ampak jo morate še pred opravljanjem poklicne mature poravnati v celoti.

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo IC Srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

B2 pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov