Deli novico:

erazmus
Izkušnje v mednarodnem okolju, dobre komunikacijske veščine v tujem jeziku, poznavanje kulturne raznolikosti, vključevanje v kakovostne izobraževalne programe in širjenje socialne mreže so zagotovo prednosti, ki jih velja predstaviti na vsakem razgovoru za službo. A da posameznik do tovrstnih izkušenj pride, potrebuje tudi pravo priložnost. Program Erasmus oziroma Erazmus, kot mu radi rečemo, našim študentom ponuja ravno to! Študentje programov naših višjih strokovnih šol lahko del svojega izobraževanja oziroma študija opravijo v tujini, in sicer na eni od partnerskih ustanov, s tem pa pridobijo dragocene izkušnje, ki jih upošteva vsak delodajalec, hkrati pa vsakemu posamezniku pomagajo tudi osebnostno rasti.

Kaj je Erazmus oziroma Erasmus?

Program Erazmus oziroma pravilneje Erasmus+ je poseben program Evropske unije (EU), ki podpira različne dejavnosti na področjih izobraževanja ter usposabljanja, mladih in športa v evropskem prostoru. Program študentom omogoča, da določen del izobraževanja preživijo v tujini, na partnerskih institucijah, kar jih opremi s številnimi novimi znanji in kompetencami, seveda pa omogoča tudi edinstveno izkušnjo.V programu Erazmus sodeluje 27 držav članic EU, poleg njih pa še Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Turčija, Srbija in Severna Makedonija. Na takšen način je EU že več milijonom mladim pomagala omogočiti izkušnje, ki si jih vsak zapomni za vse življenje. Cilj programa je povečati mobilnost pri študentih terciarnega izobraževanja, kar bi pripomoglo k dvigu splošne kakovosti učenja in poučevanja v evropskem prostoru.ErazmusKaj je še pomembno vedeti? Program Erazmus Evropska unija tudi financira. To pomeni, da študentom, ki se vključijo v ta program izmenjave, v tujini ni treba plačati stroškov šolnine, opravljanja izpitov in podobno. V ta namen se podpiše sporazum o dodelitvi sredstev (možnost finančne pomoči), ki so nepovratna, in vsebuje vse podrobnosti izmenjave, tudi čas njenega trajanja ter pravice in obveznosti, ki jih izmenjava vključuje. Če vas zanimajo podrobnosti o financiranju, stopite v stik z nami.

Zakaj študirati v tujini?

Študij v tujini nudi več prednosti in edinstvene izkušnje, ki so dobrodošle tako za osebni kot poklicni razvoj. Študenti lahko v tujini opravljajo del študija ali praktičnega izobraževanja. Življenje, delo in učenje v mednarodnem okolju pri posameznikih vzbuja globalno ozaveščenost in možnost sobivanja s študenti različnih kultur. Na takšen način nenehno širite svoja obzorja. Ker ste v tujini primorani komunicirati v tujem jeziku, se vam jezikovne veščine izboljšujejo in skozi prakso se lahko učite novega jezika.Študij v tujini nudi dostop do kakovostnih izobraževalnih programov na uglednih institucijah, zaradi česar lahko postanete bolj zaposljivi in konkurenčni. V tujini lahko navežete pomembne mednarodne stike, ki vam lahko koristijo tako na poslovnem kot osebnem področju, prav tako študij in bivanje v tujini velikokrat prinašata preskok v osebnostni rasti, razvoj novih veščin in priložnosti izpolnitve svojih ciljev. Postanite bolj samostojni, samozavestni in aktivni člen v družbi! In nikar ne pozabite na to, kako je raziskovanje novega okolja in odkrivanje znamenitosti v drugi državi lahko zabavno ter razburljivo! Program Erazmus torej nudi veliko več kot le izobraževanje na tujih institucijah, ampak prinaša celovit paket prednosti za vse življenje.Poleg vsega omenjenega pa Erazmus oziroma Erasmus deluje tako, da vam priznamo vse obveznosti, ki ste jih opravili v tujini, torej izpite, praktični del izobraževanja in podobno.Studij V Tujini

Tudi vi se lahko vključite

Vas zanima tovrstni študij v tujini? V program Erazmus oziroma Erasmus+ se lahko prijavite kot študent naše višje strokovne šole. To lahko naredite po uspešno končanem prvem letniku študija, seveda pa se morate znati sporazumevati v angleščini ali jeziku države gostiteljice. Študij v tujini lahko traja od 2 do 12 mesecev, naše partnerske institucije pa so v Ukrajini, na Poljskem, Hrvaškem, v Turčiji …Izboljšajte svoje učne kompetence, povečajte svoje možnosti zaposlitve, naredite nekaj na samoiniciativnosti, razvoju podjetniških spretnosti, jezikovnih sposobnosti … Izmenjava Erazmus vam pomaga pri povečanju samospoštovanja in samozavesti, po tej izkušnji boste znali aktivnejše pristopiti k sodelovanju v družbi, povečali boste svojo medkulturno zavest in ne nazadnje svojo motiviranost za nadaljnje izobraževanje. Ste pripravljeni?Vabimo vas, da nas povprašate po dodanih podrobnostih. Z veseljem vam razkrijemo več in vam predstavimo vse, kar želite vedeti o priljubljenem programu Erazmus, ki že desetletja podpira mobilnost mladih in nabiranje dragocenih študijskih, delovnih ter osebnih izkušenj v mednarodnem okolju.