Deli novico:

poklicni tečaj
V našem izobraževalnem centru vam nudimo številne možnosti izobraževanja, med katerimi je tudi poklicni tečaj. Pri tej rešitvi gre za pridobitev poklica v relativno kratkem času. Tako lahko že v enem samem letu postanete, na primer, ekonomski tehnik, tehnik računalništva ali vzgojitelj predšolskih otrok. Naziv pridobljene izobrazbe je torej enak, kot če bi redno obiskovali srednjo strokovno šolo. A med običajno srednjo šolo ter poklicnim tečajem obstaja kar nekaj razlik.

Razlika med poklicnim tečajem in srednjo šolo

Čas trajanja izobraževanja je bistven element, po katerem se poklicni tečaj razlikuje od srednje šole. Tečaj traja eno samo leto ter ni namenjen vsem. Poklicnega tečaja se namreč lahko udeležite v dveh primerih: če ste uspešno končali četrti letnik gimnazije ali pa zadnji letnik izobraževalnega programa, ki vam daje srednjo strokovno izobrazbo. Za vpis v poklicni tečaj ne potrebujete uspešno opravljene mature, se pa poklicni tečaj pravilo zaključi z opravljanjem poklicne mature in tako s pridobitvijo želenega naziva oziroma poklica.Ker je pogoj za vpis v poklicni tečaj opravljen zadnji letnik gimnazije ali katere od strokovnih srednjih šol, predvidevamo, da imajo kandidati že dovolj znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov, da morajo v poklicnem tečaju usvojiti le še strokovna področja oziroma strokovne module ter praktično usposabljanje z delom. Poklicni tečaj torej temelji zlasti na vsebinah, ki so tesno povezane s stroko, medtem ko splošnoizobraževalnih vsebin ne vključuje in so vam že ob vpisu priznane kot opravljene. Seveda pa morate svoje predznanje dokazati s spričevali in drugimi morebitnimi dokazili. Več podrobnosti o pogojih vpisa v posamezni poklicni tečaj boste našli na naši spletni strani.Poklicni tečajČe povzamemo, je poklicni tečaj torej nekakšna druga pot do želene strokovne izobrazbe, do katere sicer vodijo tudi štiriletni redni programi strokovnega ter tehniškega izobraževanja. V kolikor bi torej želeli pridobiti strokovni naziv ali pa ste v to primorani, je poklicni tečaj vrhunska možnost.

Kakšne možnosti imam po končanem poklicnem tečaju?

Opravljen poklicni tečaj posameznikom odpira več možnosti tako na področju poklicne kariere kot nadaljnjega izobraževanja, če bi ga želeli. Ker z uspešno opravljenim poklicnim tečajem pridobite enakovredno izobrazbo, kot jo nudijo programi srednjega strokovnega izobraževanja, so tudi možnosti za nadaljevanje šolanja temu enakovredne.Svojo izobraževalno pot lahko tako nadaljujete na višjih in visokih strokovnih šolah po vašem izboru. Ne le to: poklicni tečaj vam daje pomemben vpogled in praktično poglobitev vaše obstoječe strokovne izobrazbe ali pa jo pomembno razširi, da lahko svojo stroko še bolje razumete. Zelo pomemben je tudi praktični del poklicnega tečaja, ki vam omogoča pridobitev konkretnih izkušenj na trgu dela in pomemben stik z morebitnimi delodajalci. Na takšen način širite svojo socialno mrežo in spoznavate ljudi v stroki, ki vas zanima in navdihuje.Poklicni tečaj torej prinaša veliko več kot zgolj pridobitev formalne strokovne izobrazbe, ampak vam odpira okna v svet vaše poklicne usmerjenosti ter povečuje možnosti nadaljnjega izobraževanja, če ga želite.

Poklicni tečaji na B2 Sofizo

Če bi se radi vpisali v kvaliteten poklicni tečaj, ki je prilagojen odraslim, tudi zelo zaposlenim posameznikom, vas vabimo, da stopite v stik z nami. Zagotavljamo vam naravnost odlične rezultate, pri čemer nam pomaga pisan mozaik izkušenih in s prakso podkovanih profesorjev, prijaznega osebnega pristopa, individualiziranosti, hitrosti izobraževanja in posebnega posluha za potrebe odraslih v izobraževanju.B2 Sofizo vam nudi tri poklicne tečaje, in sicer za pridobitev poklicev vzgojitelj predšolskih otrok, tehnik računalništva ter ekonomski tehnik. Samo v enem letu lahko pridete do želenega naziva, pri čemer pa se naš izobraževalni center odlikuje v več elementih. Med pomemben zagotovo spada šolnina, ki se za vsakega posameznika izračuna individualno glede na njegovo predhodno znanje oziroma priznane izpite. Predhodno vam lahko priznamo tudi kakšne strokovne, ne le splošnoizobraževalne predmete, če ste poprej obiskovali srednjo strokovno šolo. Zato si šolnino za posamezen poklicni tečaj le težko izračunate sami. Dovolite, da vam pri tem pomagamo – pokličite nas za več informacij.Vsak poklicni tečaj na B2 Sofizo vključuje obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, tako imenovani odprti kurikulum in poklicno maturo. Ta najpogosteje vključuje nekaj pisnih in ustnih izpitov ter storitev oziroma izdelek z zagovorom. Podrobnosti so seveda odvisne od samega področja, dobro pa je vedeti tudi, da lahko med nekaterimi vsebinami izbirate in si tečaj tako še dodatno prilagodite. Šola izvaja tudi nekatere dodatne vsebine (odprti kurikulum), med katere štejemo zlasti tiste, ki vam na poklicni poti utegnejo kar najbolj koristiti.

Vabimo vas, da stopite v stik z nami

Če vas torej zanima poklicni tečaj in bi radi pridobili naziv vzgojitelj predšolskih otrok, ekonomski tehnik ali tehnik računalništva, potem ste prišli na pravo mesto. Pri nas boste dobili vse potrebno za pridobitev želene strokovne izobrazbe po najkrajši možni poti.Ne oklevanje, ampak nas pokličite in se pozanimajte o podrobnostih – pričakujemo vas vsak delovni dan. Z veseljem vam pomagamo razjasniti vse dileme in odgovoriti na vaša vprašanja.