Alumni In Kariera
  • Alumni klub združuje in povezuje diplomante Sofizo IC, Višje strokovne šole ter ustvarja pogoje za poslovne priložnosti.
  • Alumni klub je namenjen razvoju in ustvarjanju poslovne mreže, druženju in vzdrževanju prijateljskih in poslovnih stikov.
  • Alumni klub Sofizo izobraževalnega centra je prijateljsko združenje, saj vključuje in povezuje vse generacije diplomantov.

Alumni klub

Povezovanje, druženje, sodelovanje in izmenjava izkušenj je osnovno vodilo našega Alumni kluba.

Želimo si, da tudi po končanem študiju ohranite stike z našo šolo, s predavatelji in sošolci. Izkoristite lahko številne priložnosti tako za poglabljanje kot posodabljanje obstoječega znanja ter za poglabljanje in razširjanje poslovnih vezi.

Diplomanti ste ambasadorji naše šole, ki po zaključku študija z znanjem, ki ste ga dobili in z diplomo Sofizo izobraževalnega centra, aktivno sodelujete pri razvoju gospodarstva. Še naprej želimo biti del vaše uspešne zgodbe. Želimo izvedeti kje ste, kaj delate, kaj vam je uspelo in vaše dosežke deliti z obstoječimi in potencialnimi študenti.

V Alumni klubu Sofizo izobraževalnega centra pripravljamo različna poslovna in družabna srečanja. Zavedamo se, kako zelo pomembno je vseživljenjsko učenje in mreženje. Dovolite nam, da z vami sodelujemo tudi po vašem zaključku študija.

Članstvo v Alumni klubu je brezplačno. Obveščeni boste o vseh dogodkih in ugodnostih.

Pišete nam lahko na alumni@sofizo.si.

Karierni center

Namen kariernega centra je povezovanje Sofizo IC, Višje strokovne šole in njenih študentov z delodajalci. S tem krepimo sodelovanje šole z gospodarstvom in drugimi zaposlovalci ter izboljšujemo študijske programe z namenom povečanja zaposljivosti in zaželenosti diplomantov pri delodajalcih.

Obstoječim in bodočim študentom ter diplomantom nudimo podporo pri študijskem in kariernem odločanju.

izbira študija je pomembna odločitev.
Kaj vam je lahko v pomoč pri izbiri študija?

Najprej si odgovorite na številna vprašanja:

Pred odločitvijo, se vsekakor informirajte o vsebinah, zahtevah in značilnostih študijskih programov.

Najprej si odgovorite na številna vprašanja:

Kaj mi je v življenju pomembno, kaj me zanima?
Kaj sem v življenju že dosegel? Kaj še potrebujem?
Kakšni so moji cilji? Kaj moram narediti, da jih dosežem?
Kje se vidim čez pet let?

Kaj mi je pri delu in karieri najbolj pomembno?
V čem bi pri delu resnično užival? Kaj me motivira?
Lahko svoj hobi spremenim v uspešno poslovno kariero?
Kako si predstavljam svoje delo?
Česa nikoli v življenju ne bi počel?

Pred odločitvijo, se vsekakor informirajte o vsebinah, zahtevah in značilnostih študijskih programov.

Udeležite se informativnih dni in čim več sprašujte.
Vprašajte obstoječe študente, ti so najboljši vir informacij iz prve roke.
Tistim, ki se odločate med različnimi možnostmi, predlagamo, da naredite primerjavo med različnimi študijskimi programi po kriterijih, ki so vam pomembni.

S pravočasnim načrtovanjem kariere je vse mogoče

Načrt osebnega in poklicnega razvoja naj se osredotoča na vaše potrebe po rasti in razvoju. Načrt osebnega in poklicnega razvoja je pomembno orodje tako za vas, kot za delodajalce. Motivirani, zavzeti in pripadni zaposleni so še vedno tista prednost, ki neko podjetje loči od konkurence.

Motiviranost, zavzetost in pripadnost so lastnosti, ki jih lahko razvijate že med študijem:

Redno obiskujte predavanja in vaje.
Udeležite se dodatnih delavnic in srečanj, ki jih organizira šola.
Na predavanjih in vajah bodite aktivni, sodelujte, sprašujte…
Poskrbite, da boste dosegli čim višje ocene, zlasti, če po diplomi razmišljate o nadaljevanju študija.
Ne učite se zato, ker se morate, temveč zato, ker želite vedeti več.
Izkažite se že med opravljanjem študentskega dela ali študijske prakse, saj boste imeli prednost, ko bodo podjetja iskala nove sodelavce za zaposlitev.
V diplomski nalogi povežite teorijo s prakso.
Na praktičnem izobraževanju pri delodajalcih, izpostavite svojo idejo in konkreten strokovni problem, ki ga boste obravnavali v vaši diplomski ali seminarski nalogi.
Že tekom študija se včlanite v kakšno poslovno združenje iz vašega interesnega področja.
Predvsem pa skrbno načrtujte tudi svoj čas.

Naredite si svoj karierni načrt, ki naj vsebuje predstavitev vaših osebnih lastnosti, izkušenj, znanja, kompetenc, veščin in vrednot. Odgovorite si na vprašanja:

Kdo sem, kakšen sem?
Kakšne so moje delovne izkušnje?
Kaj znam?
Kakšno delovno okolje si želim?
Kaj me v resnici zanima?
Kakšno delo bi z veseljem opravljal?

Zavedajte se, da se je na trgu dela povpraševanje premaknilo od tistih, ki imajo znanje in izkušnje, na tiste, ki se nenehno učijo.