Vpis In Solnina Srednja Sola

Čas je za vpis!

Drugo prijavo za vpis boste lahko oddali med 23. avgustom in 29. avgustom 2024. Prijavite se s posebnim obrazcem 'Prijava za vpis v višje strokovne šole', ki ga izpolnite in natisnite na spletnih straneh Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/vps).

Izpolnjen obrazec pošljite s priporočeno pošiljko na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22 3000 Celje

ali skeniranega po elektronski pošti na na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. Sprejete kandidate bomo vpisali do 1. oktobra 2024.

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov