B2 Visja Sola 1
Odgovori na najbolj pogosta vprašanja

Šolanje

Študij na višji šoli traja dve leti. Vendar pa vas pri študiju ves čas spodbujamo in ga organizacijsko prilagodimo tako, da je možno dokončanje prej kot v dveh letih.
Pri nas izvajamo elektronsko podprto izobraževanje. Študija na daljavo, v obliki, da vam nikoli ne bi bilo treba priti v šolo, ne izvajamo. Na voljo so vam elektronska gradiva za študij in forumi na internem portalu šole, preko katerega povezani s šolo, svojimi sošolci in predavatelji, ki smo vam ves čas študija v podporo.
stroške izobraževanja,
stroške študijskih gradiv,
dodatna gradiva na portalu,
trikratno opravljanje posameznega izpita v študijskem letu,
enkratno višanje ocene pri predmetu,
posvet o pripravi diplomske naloge,
vloge za študijsko komisijo,
potrdila o šolanju,
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih,
elektronsko prijavo na izpit,
uporabo elektronskega indeksa,
uporabo šolske knjižnice,
informiranje in svetovanje tekom študija,
mobilno aplikacijo za obveščanje,
obveščanje študentov preko sms,
tretje leto študija – brezplačno!
brezplačen dostop do Microsoft Office 365
V Sloveniji študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednje leto. Vedno je tako. Organizirana predavanja na naši šoli se začnejo v oktobru in trajajo nekje do srede meseca junija. Potem so poletne počitnice.

Šolnino lahko plačujete v mesečnih obrokih brez obresti. Pri plačilu šolnine posameznega letnika v enkratnem znesku vam odobrimo dodaten popust. Obročno odplačevanje je ugodnejše od bančnega kredita. Višina mesečnega obroka je fiksna.

Ker pa vam lahko priznamo že opravljene obveznosti na drugih šolah in posledično znižamo šolnino, vam bomo šolnino individualno izračunali. Zato vam svetujemo, da se posvetujete pri naših strokovnih sodelavkah.

Predavanja

Pri nas so predavanja običajno dvakrat tedensko, v popoldanskem času, med 17. in 20. uro. Vikendi so vedno prosti. Celoletni urnik dobite ob začetku študijskega leta, da si lahko organizirate svoje obveznosti. O vseh morebitnih spremembah ste vedno pravočasno obveščeni preko mobilne aplikacije ali sms.

Predavanja v Ljubljani potekajo na sedežu šole, Tržaška cesta 42 in na Fakulteti za matematiko, Jadranska 21.

Predavanja v Mariboru potekajo na sedežu šole, Glavni trg 17.

V izrednem študiju prisotnost na predavanjih ni obvezna, vam jo pa toplo priporočamo, saj so predavanja izrazito praktično usmerjena, v uporabno znanje in veščine, ki so ključnega pomena za vašo poklicno uspešnost. Vsega tega, zgolj iz knjig, ne morete usvojiti.

Vpis

Ostalo

Hkrati poslušate le en predmet, sledi izpit in nato nadaljujete z novim predmetom. Po končanih predavanjih je vedno prvi izpitni rok in v naslednjih štirinajstih dnevih še drugi izpitni rok.
Če imate opravljene izpite na drugih višjih ali visokih šolah, potem oddate vlogo za priznavanje znanj na študijsko komisijo. Vlogi je potrebno priložiti potrjen učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita. Študijska komisija pregleda vašo vlogo in vas pisno obvesti o rezultatih obravnave vloge. Vlogo lahko oddate že pred vpisom v študij.
Zavedamo se, da ste mnogi tekom dela pridobili veliko znanja in izkušenj. Prav tako ste mnogi, ki ste uspešno pridobili razne certifikate. Če ugotovimo, da se vaše predhodno neformalno pridobljeno znanje ujema s cilji predmeta, se vam obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

V primeru, ko morate za dokončanje študija opraviti še praktično izobraževanje, vam šola vam pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi. Delodajalca, pri kateremu boste opravljali PRI si izberete sami, ali pa vam ga ponudi šola.

V kolikor pa imate dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se vam praktično izobraževanje prizna.

V središču dogajanja ste vi in vaše potrebe. Gre za individualno obravnavo posameznika.
V referatu vas poznamo po imenu, niste številka. Pri nas ni uradnih ur, ampak nas vedno lahko pokličete ali obiščete osebno. Vedno ste dobrodošli!
Vsi strokovni sodelavci delajo v duhu prijaznosti in razumevanja.
Odlični profesorji in predavatelji iz prakse, ki znajo poiskati znanje v vas. Udeleženci izobraževanja so jih ocenili z oceno 4,6 na lestvici od 1-5.
Strah pred šolo in profesorji je preteklost. ‘Težji’ predmeti dobijo svoj pomen. Izobraževanje postane užitek.
Finančne ugodnosti.
Odlični plačilni pogoji (tudi na več obrokov kot je predvidenih mesecev študija).
Brezplačno večkratno ponavljanje izpitov.
Možnost ‘zamrznitve šolanja’.
Brez skritih stroškov; cena izobraževanja vam je v celoti znana ob podpisu pogodbe.

Sodobna oprema in spletni učni servis.
Malo teorije, veliko prakse. V celoti praktično usmerjen študij. Veliko vaj in povezovanja z realnimi primeri iz vsakdanjega poslovnega sveta.
Zadovoljni delodajalci.
Tradicija – skupaj več kot 3.400 maturantov in diplomantov.
Javnoveljavna izobrazba – spričevalo ali diploma (v primerjavi z različnimi ‘certifikati’, ki se jih dobi po različno dolgih tečajih).

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov