ekonomski tehnik
Postanite ekonomski tehnik in pridobite vsa potrebna znanja ter ključne kompetence za uspešno delo v različnih poslovnih okoljih. Izobrazba je temelj za delo na številnih področjih, pri čemer vam Sofizo IC nudi vrhunsko podporno okolje. Pri nas boste pridobili vse potrebno za uspešno kariero in osebnostno rast. Sprejmite ta izziv in začnite graditi svojo novo pot še danes!

srednja ekonomska šolaekonomska srednja šola

Zakaj postati ekonomski tehnik?

Vse več podjetij na trgu dela išče posameznike z znanji, veščinami, spretnostmi in kompetencami, ki vam jih nudi ekonomska srednja šola oziroma program ekonomski tehnik. V najkrajšem možnem času postanite bolj zaposljivi v številnih gospodarskih in poslovnih okoljih, na primer v bančništvu, trženju, financah, komerciali … Z našo pomočjo se vam odpirajo nove priložnosti in številne možnosti, o katerih si morda ne upate niti sanjati.

Srednja ekonomska šola vam omogoča pridobitev vseh pomembnih sodobnih ekonomskih znanj ter ključnih kompetenc, ki so nujne tako za delo v poslovnem svetu kot osebnostno rast.

Bodoči ekonomski tehnik (predmetnik preberite spodaj) bo pri nas povezoval teorijo s prakso. Program ekonomska srednja šola se odlikuje po možnostih izbire strokovnih modulov ter odprtemu kurikulu, pri čemer boste usvojili vsa temeljna znanja iz sveta podjetništva. Na njihovi podlagi lahko ustvarite uspešno poslovno pot po vaših željah.

V poslovnem svetu je nujno, da imate dobro razvite komunikacijske veščine, da ste sposobni timskega dela in da ste dobro organizirani.

Zato izkoristite ponujeno priložnost in si pridobite poklic ekonomski tehnik. Ta vam bo odprl mnoga vrata tako na področju poklicne poti kot morebitnih nadaljnjih izobraževanj, če se zanje odločite.

Lokacija šolanja?

Ljubljana.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

ekonomski tehnik/tehnica (V. stopnja).

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program ekonomski tehnik se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

osnovnošolsko izobraževanje ali

nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih pravilih.

predmetnik ekonomski tehnik

ekonomski tehnik predmetnik

Kaj potrebujete za vpis v program srednja ekonomska šola?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna  dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih B2 Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Predmetnik - ekonomski tehnik

Bi radi postali ekonomski tehnik? Predmeti oziroma obveznosti so razdeljene na splošnoizobraževalne predmete ter tiste, ki pokrivajo stroko oziroma znanja za uspešno delo ekonomskega tehnika v poslovnem okolju. Strokovni del se nadalje deli na obvezne in izbirne vsebine, pri čemer ni nujno, da boste za pridobitev naziva ekonomski tehnik (predmeti so našteti spodaj) morali opravljati vse obveznosti. Kolikšen del predmetnika boste morali ‘pokriti’ za uspešno zaključen program, bomo ugotavljali že ob prvem srečanju. Pri vpisu se bomo namreč z vami pogovorili o vaših pričakovanjih, interesih in željah. Vaš program oziroma osebni izobraževalni načrt bomo nato oblikovali na podlagi razgovora. Če v zvezi z izobraževalnim programom že imate nekaj znanja in obvladate določene spretnosti, vam niti ne bo treba opravljati vseh obveznosti, ampak vam bomo določene vnaprej priznali na podlagi ustreznih dokazil.

Vašo učni pot bomo na tej podlagi oblikovali tako, da vam bomo prilagodili:

tako način kot obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti.

Pri tem se morate zavedati, da se osebni izobraževalni načrt lahko precej prilagaja in da je čisto vsak udeleženec programa ekonomski tehnik (predmetnik najdete v nadaljevanju) deležen individualne obravnave.

 • Poslovanje podjetij
 • Poslovni projekti
 • Sodobno gospodarstvo
 • Ekonomika poslovanja

Izbrani so naslednji moduli:

 • Finančno poslovanje
 • Komercialno poslovanje
 • Bančno poslovanje

Obvezni del:

 • pisni ter ustni izpit iz slovenščine
 • pisni ter ustni izpit iz gospodarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • storitev oziroma izdelek z zagovorom

Šolnina - srednja ekonomska šola

Individualni izračun šolnine

Glede na to, katere izpite še potrebujete, da postanete ekonomski tehnik, vam šolnino izračunamo popolnoma individualno. Cena posameznega predmeta je 147 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja iz 12 predmetov na leto,
 • nemoten dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini morate prišteti še vpisnino (150 €) ter strošek poklicne mature (310 €).

Srednja ekonomska šola – plačilo šolnine

Šolnino lahko plačate z več obroki, ki so lahko letni, polletni ali mesečni. V primeru morebitnih finančnih težav se lahko dogovorimo za spremenjen način plačevanja ob hkratnem nadaljevanju šolanja.

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več kot že znate, manj boste plačali.

Dovolite, da vam predstavimo eno naših izredno pomembnih prednosti. Znanje, ki ste ga pridobili med predhodnim šolanjem ali pri delu, vam priznamo in v vaš program ekonomski tehnik (predmetnik si oglejte zgoraj) vpišemo kot opravljene izpite. Znanja ugotavljamo s pomočjo uvodnega razgovora ter dokumentacije (dokazila, spričevala …).

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

ekonomski tehnik pti

ekonomski tehnik predmeti

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča udeležencem aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je ekonomska srednja šola oziroma ekonomski tehnik pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov