elektrotehnik
Postanite elektrotehnik in si pridobite pomembne veščine s področja elektrotehniške ter računalniške stroke. Če vas zanima elektrotehnika, srednja šola Sofizo IC znatno povečuje vašo zaposljivost, zato ne čakajte več, ampak začnite postavljati temelje uspešne kariere na področju elektrotehnike.

elektrotehnika srednja šolaO Nas B2 1

Zakaj postati elektrotehnik?

Poklic elektrotehnik je v Sloveniji na seznamu deficitarnih poklicev. Ker se potrebe na trgu dela povečujejo, ga z lahkoto uvrščamo med tako imenovane perspektivne poklice, ki vam odpirajo mnoga vrata.

Če vas zanima elektrotehnika, srednja šola Sofizo IC ne nudi le pomembnih veščin s področja elektrotehnike, ampak tudi iz sveta računalništva. Poleg tega boste pri nas še utrdili svoja strokovna znanja, ki so nujni pogoj za kar najuspešnejši nastop na trgu dela.

Program elektrotehnik smiselno in učinkovito povezuje prakso s teorijo. Na voljo ima izbirne strokovne module in odprti kurikul, ki vam prinaša mnoga temeljna znanja podjetništva. Ta popolnoma zadostujejo za zagon in razvoj vaše lastne karierne poti.

V poklicnem svetu boste uspeli, če boste imeli znanja s področja elektrotehnike, dobre organizacijske sposobnosti, komunikacijske veščine ter sposobnost timskega dela.

Elektrotehniki z izkušnjami lahko posežejo res visoko – do nadzornikov, vodij projektov, elektro inšpektorjev ali lastnikov uspešnih podjetij.

Izkoristite to izjemno priložnost in si zagotovite poklic elektrotehnik, ki vam bo odprl kar nekaj vrat tako na področju kariere kot nadaljnjega izobraževanja.

Lokacija šolanja?

Ljubljana.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Pridobite poklic poklic elektrotehnik/elektrotehnica (V. stopnja).

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete vsi tisti, ki ste uspešno zaključili:

osnovnošolsko izobraževanje ali

nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih pravilih.

Vpis

B2 Sofizo 9

Kaj potrebujete za vpis v program elektrotehnik?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna  dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Predmetnik

Program elektrotehnika (srednja šola) zajema predmete, ki so splošnoizobraževalne narave, ter tiste, ki pokrivajo vsa potrebna znanja, ki jih elektrotehnik potrebuje za uspešno delo v delovnem okolju. Strokovni moduli se delijo na obvezni in izbirni del. Kolikšen del predmetnika boste morali ‘pokriti’ za uspešno zaključen program, bomo ugotavljali že ob prvem srečanju. Pri vpisu se bomo namreč z vami pogovorili o vaših pričakovanjih, interesih in željah. Vaš program oziroma osebni izobraževalni načrt bomo nato oblikovali na podlagi razgovora. Če v zvezi z izobraževalnim programom že imate nekaj znanja in obvladate določene spretnosti, vam niti ne bo treba opravljati vseh obveznosti, ampak vam bomo določene vnaprej priznali na podlagi ustreznih dokazil.

Vašo učno pot bomo na tej podlagi oblikovali tako, da vam bomo prilagodili:

način in obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Pri tem se morate zavedati, da se osebni izobraževalni načrt lahko precej prilagaja in da je čisto vsak udeleženec programa elektrikar deležen individualne obravnave.

 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Načrtovanje in priklopi električnih naprav
 • Izdelava osnovnih vezij
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Šola B2 Sofizo bo izvajala:

 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Vzdrževanje računalniške opreme
 • AV komunikacije
 • Računalniško oblikovanje
 • Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

Praksa oziroma praktično usposabljanje z delom.

Šola bo izvajala tudi dodatne programske vsebine, ki vam utegnejo v delovnem okolju kar najbolj koristiti.

Šolnina

Izračun šolnine (individualno)

Glede na to, katere izpite še potrebujete, da postanete elektrotehnik, vam šolnino izračunamo popolnoma individualno. Cena posameznega predmeta (splošnoizobraževalnega) v posameznem letniku je 147 €, medtem ko cena posameznega strokovnega modula oziroma vsebinskega sklopa za en letnik znaša 167 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja iz 12 predmetov na leto,
 • nemoten dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini morate prišteti še vpisnino (150 €) ter strošek poklicne mature (310 €).

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačate z več obroki, ki so lahko letni, polletni ali mesečni. V primeru morebitnih finančnih težav se lahko dogovorimo za spremenjen način plačevanja ob hkratnem nadaljevanju šolanja.

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več kot že znate, manj boste plačali.

Dovolite, da vam predstavimo eno naših izredno pomembnih prednosti. Znanje, ki ste ga pridobili med predhodnim šolanjem ali pri delu, vam priznamo in v vaš program elektrikar vpišemo kot opravljene izpite. Znanja ugotavljamo s pomočjo uvodnega razgovora ter dokumentacije (dokazila, spričevala …).

V Sofizo IC srednji strokovni šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov