tehnik računalništva
Postanite tehnik računalništva in pridobite trdne temelje za razvoj morebitne lastne poslovne poti ter ustvarjanje boljšega jutri. Izkoristite izjemno priložnost in se vpišite na Sofizo izobraževalni center, kjer boste pridobili potrebna znanja in veščine za uspešno kariero v računalništvu. Sprejmite izziv in začnite graditi svojo poklicno pot že danes!

tehnik računalništva predmetnikB2 Sofizo 2

Zakaj postati tehnik računalništva?

Brez sodobne računalniške tehnologije dandanes preprosto ne gre več. Vsi se strinjamo, da se je močno ukoreninila v naša življenja, zaradi česar računalništvo zagotovo spada med najpomembnejše področja, ki so povezana z vsemi vidnejšimi inovacijami za kreiranje boljše prihodnosti. Računalništvo je in bo zelo pomembno za vsa področja človekovega življenja, zato ni nič nenavadnega, da računalništvo povezujemo z deficitarnimi poklici. Dobro podkovan tehnik računalništva pa posledično postaja vse bolj cenjen in zaželen.

Bi radi postali tehnik računalništva?

Predmetnik povezuje teorijo in prakso, sestavljen je iz strokovnih modulov, ki jih izberete po lastni želji, ter iz odprtega kurikula, kjer se pridobivajo pomembna podjetniška znanja. Ta so temelj lastne poslovne poti vsakega posameznika.

Če želite dandanes uspeti v poslovnem svetu, je strokovno znanje s področja računalništva zagotovo pomemben temelj. Temu dodajmo še ustrezne veščine komunikacije, organizacijske sposobnosti in timsko delo. Uspeh ne bo izostal. Pravi čas je, da si pridobite poklic, ki vam ponuja veliko novih priložnosti in odpira vrata tako na področju poklicne kariere kot morebitnega nadaljevanja izobraževanja v želeni smeri.

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Pridobite poklic tehnica/tehnik računalništva (V. stopnja).

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program tehnik računalništva se lahko vpišete vsi, ki ste uspešno zaključili:

osnovnošolsko izobraževanje ali

nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih pravilih.

Vpis

B2 Sofizo 9

Kaj potrebujete za vpis v program tehnik računalništva?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna  dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Tehnik računalništva - predmetnik

Program tehnik računalništva je sestavljen iz predmetov, ki so splošnoizobraževalni, ter tisti, ki pokrivajo znanja oziroma stroko. Za uspešno delo mora tehnik računalništva obvladati več področij. Če želite postati tehnik računalništva, predmetnik obsega tako obvezni kot izbirni del strokovnih predmetov. Kolikšen del predmetnika boste morali ‘pokriti’ za uspešno zaključen program tehnik računalništva, bomo ugotavljali že ob prvem srečanju. Pri vpisu se bomo namreč z vami pogovorili o vaših pričakovanjih, interesih in željah. Vaš program oziroma osebni izobraževalni načrt bomo nato oblikovali na podlagi razgovora. Če v zvezi z izobraževalnim programom že imate nekaj znanja in obvladate določene spretnosti, vam niti ne bo treba opravljati vseh obveznosti, ampak vam bomo določene vnaprej priznali na podlagi ustreznih dokazil.

Vašo učni pot bomo na tej podlagi oblikovali tako, da vam bomo prilagodili:

tako način kot obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Pri tem se morate zavedati, da se osebni izobraževalni načrt lahko precej prilagaja in da je čisto vsak udeleženec programa tehnik računalništva (predmetnik najdete v nadaljevanju) deležen individualne obravnave.

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Upravljanje s programirljivmi napravami
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Vzdrževanje informacijske programske opreme
 • Vzdrževanje informacijske strojne opreme
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 • Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 • Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Izvajali bomo naslednje izbrane strokovne module:

 • Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
 • Računalniško oblikovanje
 • Napredna uporaba podatkovnih baz

Šolnina za pridobitev poklica tehnik računalništva

Izračun šolnine (individualno)

Glede na to, katere izpite še potrebujete, da postanete tehnik računalništva, vam šolnino izračunamo popolnoma individualno. Cena posameznega predmeta (splošnoizobraževalnega) v posameznem letniku je 147 €, medtem ko cena posameznega strokovnega modula oziroma vsebinskega sklopa za en letnik znaša 167 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja iz 12 predmetov na leto,
 • nemoten dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini morate prišteti še vpisnino (150 €) ter strošek poklicne mature (310 €).

Plačilo šolnine za program tehnik računalništva

Šolnino lahko plačate z več obroki, ki so lahko letni, polletni ali mesečni. V primeru morebitnih finančnih težav se lahko dogovorimo za spremenjen način plačevanja ob hkratnem nadaljevanju šolanja.

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več kot že znate, manj boste plačali.

Dovolite, da vam predstavimo eno naših izredno pomembnih prednosti. Znanje, ki ste ga pridobili med predhodnim šolanjem ali pri delu, vam priznamo in v vaš program tehnik računalništva (predmetnik si oglejte zgoraj) vpišemo kot opravljene izpite. Znanja ugotavljamo s pomočjo uvodnega razgovora ter dokumentacije (dokazila, spričevala …).

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

D1
Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo IC Srednji šoli je bila resnično izjemna.

D2
Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

D3
Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov