predšolska vzgoja
Postanite vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok in ustvarite pozitiven vpliv na prihodnost. Izkoristite izjemno priložnost in se vpišite na Sofizo izobraževalni center, najbolj prijazno šolo, kjer boste pridobili potrebna znanja in veščine za uspešno kariero v vzgoji. Sprejmite izziv in začnite graditi svojo poklicno pot že danes!

vzgojitelj predšolskih otrok predšolska vzgoja srednja šola

Zakaj se vpisati v program predšolska vzgoja?

»Otroci so naše največje bogastvo« je veliko več kot le dobro znani rek. Pri nas v to z vsem srcem verjamemo.

Za otroke je dovolj dobro le najboljše. Program predšolska vzgoja, kakršnega vam nudimo v Sofizo izobraževalnem centru, vam pomaga pridobiti vse potrebno znanje in kompetence, da boste otrokom lahko ponudili vse tisto, kar potrebujejo. Vsi vemo, kako različni so si otroci med seboj. In zavedamo se, da je tudi vsak odrasel drugačen. Zato vam je pri nas dosegljiva prekvalifikacija predšolska vzgoja, s pomočjo katere boste postali nenadomestljivi vzgojitelj predšolskih otrok. Program predšolska vzgoja bomo prilagodili vam in vašemu predznanju. Odlikuje nas prijazen in popolnoma individualiziran pristop, ki ga boste ob zaključku šolanja v praksi znali uporabljati tudi vi.

Prekvalifikacija predšolska vzgoja (srednja šola) v Sofizo izobraževalnem centru vam ne bo podala le strokovnih znanj ter kompetenc, ki so potrebne za delo z otroki, ampak se boste pri nas (na)učili tudi srčnosti, sočutja in empatije, ki jih boste kot vzgojitelj v vrtcu uporabljali vsakodnevno. Vzgojitelj predšolskih otrok je na svojem delovnem mestu namreč tako imenovana podaljšana roka staršev, h kateri se otroci pogosto zatekajo.

Ta program je zato namenjen vsem tistim, ki se zavedate prevzemanja odgovornosti za vsakodnevno varovanje in nego otrok, vsem tistim, ki imate otroke radi, se z njimi radi igrate in imate željo, da bi se tudi z najmlajšimi aktivno ukvarjali. Izkoristite torej to priložnost in zaživite kot priljubljeni vzgojitelj predšolskih otrok. Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok namreč odpira številna vrata na različnih področjih ter nudi možnosti nadaljnjega izobraževanja, če si to želite. Vabimo vas, da si preberete vse o tem, kaj vam prinaša program predšolska vzgoja (srednja šola).

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Pridobite poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok (V. stopnja).

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok se lahko vključite vsi, ki ste uspešno zaključili:

osnovnošolsko izobraževanje ali

nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih pravilih.

prekvalifikacija predšolska vzgoja

predšolska vzgoja predmetnik

Kaj potrebujete za vpis v program predšolska vzgoja?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna  dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Predšolska vzgoja - predmetnik

Program predšolska vzgoja sestoji iz splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov. Slednji se dotikajo znanja, ki jih za svoje delo potrebuje kompetenten vzgojitelj predšolskih otrok. Strokovni del, ki ga zajema prekvalifikacija predšolska vzgoja, se deli na obvezne in izbirne predmete, pri čemer je veliko odvisno od vašega obstoječega znanja in kompetenc. Kolikšen del predmetnika boste morali ‘pokriti’ za uspešno zaključen program, bomo ugotavljali že ob prvem srečanju. Pri vpisu se bomo namreč z vami pogovorili o vaših pričakovanjih, interesih in željah. Vaš program oziroma osebni izobraževalni načrt bomo nato oblikovali na podlagi razgovora. Če v zvezi s programom predšolska vzgoja že imate nekaj znanja in obvladate določene spretnosti, vam niti ne bo treba opravljati vseh obveznosti, ampak vam bomo določene vnaprej priznali na podlagi ustreznih dokazil.

Vašo učni pot bomo na tej podlagi oblikovali tako, da vam bomo prilagodili:

tako način kot obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Pri tem se morate zavedati, da se osebni izobraževalni načrt lahko precej prilagaja in da je čisto vsak udeleženec programa predšolska vzgoja deležen individualne obravnave.

 • Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 • Veščine sporazumevanja
 • Varno in zdravo okolje
 • Razvoj in učenje predšolskega otroka
 • Igre za otroke
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Matematika za otroke
 • Ustvarjalno izražanje
 • Naravoslovje za otroke
 • Jezikovno izražanje otrok
 • Informativno komunikacijska tehnologija
 • Družboslovje za otroke

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izpitni nastop in zagovor.

Šolnina za izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

Izračun šolnine

Glede na to, katere izpite še potrebujete, da postanete vzgojitelj predšolskih otrok, vam šolnino izračunamo individualno. Cena posameznega predmeta je 147 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja iz 12 predmetov na leto,
 • nemoten dostop do vseh gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini morate prišteti še vpisnino (150 €) ter strošek poklicne mature (310 €).

Plačilo šolnine za program predšolska vzgoja

Šolnino lahko plačate z več obroki, ki so lahko letni, polletni ali mesečni. V primeru morebitnih finančnih težav se lahko dogovorimo za spremenjen način plačevanja ob hkratnem nadaljevanju šolanja.

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več kot že znate, manj boste plačali.

Dovolite, da vam predstavimo eno naših izredno pomembnih prednosti. Znanje, ki ste ga pridobili med predhodnim šolanjem ali pri delu, vam priznamo in v vaš program predšolska vzgoja vpišemo kot opravljene izpite. Znanja ugotavljamo s pomočjo uvodnega razgovora ter dokumentacije (dokazila, spričevala …).

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

D1
Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo IC srednji šoli je bila resnično izjemna.

D2
Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

D3
Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov