poklicni tečaj ekonomski tehnik
Opravite poklicni tečaj ekonomski tehnik in v enem samem letu pridobite vsa pomembna znanja ter kompetence, ki vam bodo povečale zaposljivost in odprle vrata v sodoben poslovni svet. Izkoristite to priložnosti ter obiščite izobraževalni center Sofizo izobraževalnem centru, kjer vas čaka vse, kar potrebujete za uspešen preboj na trg dela. Začnite graditi svojo poklicno pot že danes!

ekonomski tehnik poklicni tečajPoslovni Sekretar

Zakaj v program ekonomski tehnik (poklicni tečaj)?

Verjamete, da si lahko v enem samem letu znatno povečate zaposljivost ter pridobite vsa temeljna in številna napredna strokovna ekonomska znanja, ki so potrebna za uspešno kariero na več področjih?

Dandanes vse več podjetij, ki so prisotna na trgu dela, išče sposobne ljudi, ki lahko svoje znanje usvojijo v programu ekonomski tehnik (poklicni tečaj). Dodatna prednost poklicnega tečaja je, da vam lahko v enem letu pomaga do mnogo odprtih vrat na področjih gospodarstva, bančništva, komerciale, financ, trženja …

Pripravite se na to, da boste v B2 Sofizo pridobili številna sodobna ekonomska znanja ter razvili vrhunske kompetence za delo na poklicnem področju kot pomembne spremembe na osebnem nivoju.

Pri nas boste deležni prijetnega, ustvarjalnega in profesionalnega okolja, ki odpira možnosti osebnega razvoja ter spodbuja učenje.

Pravi čas je, da izkoristite to izjemno priložnost, se višete v poklicni tečaj ekonomski tehnik ter zgolj v enem letu pridete do poklica, ki vam bo predstavljal pomemben temelj poklicne kariere ter morebitnega nadaljnjega izobraževanja.

Lokacija šolanja?

Ljubljana.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

V enem letu pridobite poklic ekonomski tehnik/tehnica.

Poklicni tečaj ekonomski tehnik: kdo se lahko vpiše?

V program ekonomski tehnik (poklicni tečaj) se lahko vpišete vsi tisti, ki ste uspešno zaključili:

4. letnik gimnazije,

zaključni letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpis

Infomrativna Prijava Srednja Sola

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih B2 Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili. 

Predmetnik - poklicni tečaj ekonomski tehnik

Program ekonomski tehnik (poklicni tečaj) obsega celotno stroko oziroma znanja, ki jih ekonomski tehnik potrebuje za uspešno delo. Koliko vsebin oziroma področij boste morali še usvojiti za uspešno opravljen tečaj, je odvisno od vašega uvodnega razgovora z nami. Pogovorili se bomo o vaših interesih, željah in pričakovanjih ter vam pripravili tako imenovani osebni izobraževalni načrt. Če že imate določena znanja in spretnosti, ki jih izobraževalni program oziroma poklicni tečaj ekonomski tehnik zajema, ni nujno, da prisostvujete celotnemu procesu, prav tako vam ni treba opravljati vseh obveznosti, saj vam bomo nekatere priznali – na podlagi dokazil, ki jih predložite.

Vašo učno pot zastavimo tako, da vam prilagodimo:

način in obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Nujno morate vedeti, da se osebni izobraževalni načrt lahko prilagaja, saj je vsak slušatelj deležen popolnoma individualne obravnave.

Izbrali bomo naslednja dva:

 • Bančno poslovanje
 • Finančno poslovanje

Praktični del oziroma praktično usposabljanje z delom.

Šola B2 Sofizo bo izvajala tudi nekatere dodatne vsebine – zlasti tiste, ki vam bodo v poklicni karieri prinašale kar največjo korist.

Obvezni del:

 • pisni ter ustni izpit iz slovenščine
 • pisni ter ustni izpit iz gospodarstva

Izbirni del:

 • pisni ter ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • storitev oziroma izdelek z zagovorom.

Šolnina

Znesek šolnine

Šolnina za poklicni tečaj ekonomski tehnik znaša 1.730 € ali 8 x 240 €. 

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja v sodobno opremljenih prostorih,
 • dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini (ekonomski tehnik – poklicni tečaj) morate prišteti še vpisnino (150 €) in strošek poklicne mature (310 €). Če ste dve enoti poklicne mature že opravljali, znesek mature sorazmerno zmanjšamo.

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete s pomočjo več obrokov, ampak jo morate še pred opravljanjem poklicne mature poravnati v celoti.

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov