bolničar negovalec
Postanite bolničar negovalec in si kariero začrtajte na področju, ki slovi po izjemnih ljudeh, srčnih odnosih ter prirojeni skrbi za druge. Izkoristite to priložnost in se vpišite v Sofizo izobraževalnem centru, kjer vam nudimo vsa potrebna znanja ter spretnosti za vešče delo in uspešno kariero na področju nege. Sprejmite ta izziv in še danes začrtajte svojo pot do pridobitve naziva bolničar negovalec.

Bolnicar Negovalec 2Bolnicar Negovalec 3

Zakaj postati bolničar negovalec?

Ker je izjemen negovalec izjemen človek.

Vsi vemo, da se prebivalstvo v globalnem smislu stara, potrebe po zdravstveni oskrbi in negi pa se zato iz dneva v dan povečujejo.

Dobri bolničarji negovalci so izjemni ljudje, ki jih potrebujejo tako družine kot zdravstvene in druge ustanove, ki skrbijo za starejše, nepokretne ter bolne. Bolničar negovalec namreč ni podkovan le strokovno, temveč je tudi vreden zaupanja in v vsakdanjik pomoči potrebnim vedno znova vnaša upanje ter veselje. Takšen človek svoje delo opravlja z največjim veseljem in močno voljo.

Ker potrebe po dobrih bolničarjih negovalcih naraščajo, ta poklic nudi veliko možnosti za uspešno kariero.

Bolničar negovalec lahko skrbi za bolne in invalidne ljudi ter za vse tiste, ki ne zmorejo več skrbeti zase. Običajno se med njimi znajdejo zlasti starejši. Delo z njimi obsega pomoč pri opravljanju domačih opravil (čiščenje stanovanja), umivanju in uživanju hrane, opravljanju nakupov, plačevanju računov … Prav tako delo obsega morebitno dajanje zdravil ter spremljanje vitalnih znakov obolelega oziroma starejšega. Bolničarji negovalci so profesionalni in strokovni, a hkrati empatični, sočutni ter vedno pripravljeni pomagati.

Lokacija šolanja?

Ljubljana.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Pridobite poklic bolničar negovalec/bolničarka negovalka (IV. stopnja).

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete vsi tisti, ki ste uspešno zaključili:

osnovnošolsko izobraževanje ali

nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih pravilih.

Vpis

B2 Sofizo 9

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis v program bolničar negovalec potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna  dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili.

Predmetnik

Program bolničar negovalec zajema predmete, ki so splošnoizobraževalne narave, ter tiste, ki pokrivajo vsa potrebna znanja, ki jih bolničarji negovalci potrebujejo za uspešno delo v delovnem okolju. Strokovni moduli se delijo na obvezni in izbirni del. Kolikšen del predmetnika boste morali ‘pokriti’ za uspešno zaključen program, bomo ugotavljali že ob prvem srečanju. Pri vpisu se bomo namreč z vami pogovorili o vaših pričakovanjih, interesih in željah. Vaš program oziroma osebni izobraževalni načrt bomo nato oblikovali na podlagi razgovora. Če v zvezi z izobraževalnim programom že imate nekaj znanja in obvladate določene spretnosti, vam niti ne bo treba opravljati vseh obveznosti, ampak vam bomo določene vnaprej priznali na podlagi ustreznih dokazil.

Vašo učno pot bomo na tej podlagi oblikovali tako, da vam bomo prilagodili:

način in obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Pri tem se morate zavedati, da se osebni izobraževalni načrt lahko precej prilagaja in da je čisto vsak udeleženec programa deležen individualne obravnave.

 • Nega in oskrba
 • Prva pomoč
 • Pomoč pri življenjskih aktivnostih
 • Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti ter pri ljudeh s posebnimi potrebami
 • Higiena
 • Varovanje zdravja in okolja
 • Zdravstvena vzgoja
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Zdrava prehrana
 • Etika in komuniciranje
 • Poklicna etika
 • Komunikacija
 • Podjetništvo
 • Zdravstveno in socialno varstvo


Šola bo izvajala izbirna modula (slušatelj izbere le enega):

 • Prehrana in dietetika
 • Gospodinjstvo

Odprti kurikul vam nudi pridobivanje posebnih strokovnih znanj, ki se povezujejo z življenjskim svetom starejših ljudi. Ta znanja predstavljajo pomembno konkurenčno prednost na delu oziroma trgu dela.

Kje? V Domu starejših občanov Center na Taboru in v Domu starejših občanov Fužine.

Bolničar negovalec šolanje zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni ter ustni izpit iz slovenščine
 • storitev ter zagovor.

Vse predmete splošnoizobraževalnega dela izobraževanja se izvaja na OŠ Maksa Pečarja v Črnučah, in sicer v bližini končne postaje LPP št. 6. Šola ima na voljo tudi parkirišče.
Praktični pouk oziroma strokovni moduli pa se izvajajo v Domu starejših občanov Fužine (na naslovu Nove Fužine 40, Ljubljana).

Šolnina

Izračun šolnine (individualno)

Glede na to, koliko izpitov vam manjka do pridobitve poklica bolničar negovalec, vam individualno izračunamo šolnino. Cena posameznega strokovnega predmeta v posameznem letniku znaša 167 €, cena posameznega splošnoizobraževalnega predmeta pa 51 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja iz 12 predmetov na leto,
 • posebne učbenike za izobraževanje odraslih, ki jih lahko kupite po simbolični ceni ali si jih izposodite,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini morate prišteti še vpisnino (150 €) ter strošek zaključnega izpita (195 €).

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačate z več obroki, ki so lahko letni, polletni ali mesečni. V primeru morebitnih finančnih težav se lahko dogovorimo za spremenjen način plačevanja ob hkratnem nadaljevanju šolanja.

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več kot že znate, manj boste plačali.

Dovolite, da vam predstavimo eno naših izredno pomembnih prednosti. Znanje, ki ste ga pridobili med predhodnim šolanjem ali pri delu, vam priznamo in v vaš izobraževalni načrt vpišemo kot opravljene izpite. Znanja ugotavljamo s pomočjo uvodnega razgovora ter dokumentacije (dokazila, spričevala …).

V Sofizo srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov