elektrikar
Postanite elektrikar in s tem v mnogih panogah zelo iskani kader. Ta poklic spada med deficitarne poklice in vam ponuja veliko možnosti zaposlitve. Vpišite se na Sofizo izobraževalni center, kjer boste usvojili vse potrebno za pridobitev poklica elektrikar ter začetek svoje poklicne poti.

ElektrotehnikO Nas B2 1

Zakaj postati elektrikar?

V Sloveniji je več poklicev, ki so povezani z elektrotehniko, na seznamu deficitarnih poklicev. Poklic elektrikar tako zagotovo spada med perspektivne poklice, elektrikarji pa so precej iskan kader, saj se potrebe na trgu dela večajo.

Vpišite se v ta program in pridobite pomembne veščine s področij elektrotehnike ter računalništva, hkrati pa utrdite svoja strokovna znanja, ki vam bodo pomagala pri delu v resničnem okolju.

Program elektrikar se osredotoča zlasti na povezovanje teorije s prakso, odlikujeta pa ga tudi odprti kurikul in izbirnost strokovnih modulov.

Pridobili boste temeljna znanja podjetništva, ki vam bodo pomagala pri ustvarjanju in razvoju lastne karierne poti. Za pravi uspeh v poslovnem svetu pa vam bodo prav prišle tudi raznolike komunikacijske veščine, sposobnost timskega dela ter dobre organizacijske sposobnosti.

Postanite elektrikar, pridobite dragocene izkušnje in napredujte v nadzornika, vodjo projektov, elektro inšpektorja … Ali pa zasnujte čisto svojo pot in ustanovite lastno podjetje z vizijo, ki ste si jo zastavili.

Pravi čas je, da pridobite poklic, ki je precej iskan in vam odpira veliko možnosti tako na področju kariere kot nadaljnjega izobraževanje, če bi se zanj morda odločili.

Lokacija šolanja?

Ljubljana.

Trajanje?

Čas izobraževanja določite sami.

Pridobljena izobrazba?

Pridobite poklic elektrikar/elektrikarka (IV. stopnja).

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program elektrikar se lahko vpišete vsi tisti, ki ste uspešno zaključili:

osnovnošolsko izobraževanje ali

nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih pravilih.

Vpis

B2 Sofizo 9

Kaj potrebujete za vpis v program elektrikar?

Za vpis potrebujete:

osebni dokument s fotografijo ter kakršno koli dokazilo o morebitni spremembi priimka, če je priimek drugačen kot na spričevalih (recimo poročni list),

dokazila (verodostojna) o vašem dozdajšnjem šolanju (spričevalo o zaključeni osnovni šoli, spričevala po letnikih iz srednje šole, razna  dokazila o prekvalifikacijah ali diferencialnih izpitih, diplomo, potrdila …),

vašo fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V prostorih B2 Sofizo izobraževalnega centra se lahko vpišete skozi celotno leto, morate pa ob vpisu poravnati vpisnino in prvi obrok za šolnino.

Vas v zvezi z vpisom še kaj zanima? Povprašajte nas, z veseljem vam bomo odgovorili.

Predmetnik

Program elektrikar zajema predmete, ki so splošnoizobraževalne narave, ter tiste, ki pokrivajo vsa potrebna znanja, ki jih elektrikar potrebuje za uspešno delo v delovnem okolju. Strokovni moduli se delijo na obvezni in izbirni del. Kolikšen del predmetnika boste morali ‘pokriti’ za uspešno zaključen program, bomo ugotavljali že ob prvem srečanju. Pri vpisu se bomo namreč z vami pogovorili o vaših pričakovanjih, interesih in željah. Vaš program oziroma osebni izobraževalni načrt bomo nato oblikovali na podlagi razgovora. Če v zvezi z izobraževalnim programom že imate nekaj znanja in obvladate določene spretnosti, vam niti ne bo treba opravljati vseh obveznosti, ampak vam bomo določene vnaprej priznali na podlagi ustreznih dokazil.

Vašo učno pot bomo na tej podlagi oblikovali tako, da vam bomo prilagodili:

način in obseg izvajanja predmetov po programu,

razporeditev vseh šolskih obveznosti

Pri tem se morate zavedati, da se osebni izobraževalni načrt lahko precej prilagaja in da je čisto vsak udeleženec programa elektrikar deležen individualne obravnave.

 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Načrtovanje in priklopi električnih naprav
 • Izdelava osnovnih vezij
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Šola B2 Sofizo bo izvajala:

 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Vzdrževanje računalniške opreme
 • AV komunikacije
 • Računalniško oblikovanje
 • Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

Praksa oziroma praktično usposabljanje z delom.

Šola bo izvajala tudi dodatne programske vsebine, ki vam pri bodočem delu utegnejo kar najbolj pomagati.

Šolnina

Izračun šolnine (individualno)

Glede na to, katere izpite še potrebujete, da postanete elektrikar, vam šolnino izračunamo popolnoma individualno. Cena posameznega predmeta (splošnoizobraževalnega) v posameznem letniku je 147 €, medtem ko cena posameznega strokovnega modula oziroma vsebinskega sklopa za en letnik znaša 167 €.

Plačana šolnina vam omogoča:

 • predavanja iz 12 predmetov na leto,
 • nemoten dostop do vseh potrebnih gradiv v elektronski obliki,
 • mesečne konzultacije v obdobju predavanj iz vsakega predmeta,
 • individualno in skupinsko svetovanje, pomoč po potrebi, obveščanje o optimalni poti do uspešnega zaključka programa,
 • možnost večkratnega opravljanja izpitov.

K šolnini morate prišteti še vpisnino (150 €) ter strošek zaključnega izpita (195 €).

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačate z več obroki, ki so lahko letni, polletni ali mesečni. V primeru morebitnih finančnih težav se lahko dogovorimo za spremenjen način plačevanja ob hkratnem nadaljevanju šolanja.

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več kot že znate, manj boste plačali.

Dovolite, da vam predstavimo eno naših izredno pomembnih prednosti. Znanje, ki ste ga pridobili med predhodnim šolanjem ali pri delu, vam priznamo in v vaš program elektrikar vpišemo kot opravljene izpite. Znanja ugotavljamo s pomočjo uvodnega razgovora ter dokumentacije (dokazila, spričevala …).

V Sofizo IC srednji šoli vemo, da je izobraževanje
ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti.

B2 Sofizo 3

B2 Sofizo 6

Naša strokovna ekipa izkušenih učiteljev zagotavlja visoko kakovost poučevanja, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in samostojno učenje. Sodelovalni pristop omogoča študentom aktivno vključevanje v učni proces ter razvijanje komunikacijskih in timskih veščin.

Garancija za znanje

Oseben pristop

Vaš napredek bomo ves čas spremljali, vam svetovali in pomagali. Med izobraževanjem boste deležni vse naše podpore.

Delo na praktičnih primerih

Z našo pomočjo ne boste pridobili le teoretičnih znanj, ampak pomembne veščine za opravljanje dela.

V središču dogajanja ste vi

Za nas je najbolj pomembno, da ste vi uspešni in zadovoljni.

Izkušeni profesorji

Naši profesorji, ugledni strokovnjaki, vam bodo podali uporabna znanja in dragocene izkušnje iz prve roke.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Želeno izobrazbo boste pridobili v najkrajšem mogočem času, šolnino lahko plačujete po mesečnih obrokih.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Tako potek kot način šolanja v celoti prilagodimo vam in vašim potrebam.

Dijaki o nas

Sofizo IC srednja šola je presegla moja pričakovanja. Poučevanje je bilo zanimivo, interaktivno in prilagojeno našim potrebam.

Marko,nekdanji dijak

Učitelji so bili vedno pripravljeni pomagati in spodbujati moj napredek. Izkušnja pri Sofizo srednji šoli je bila resnično izjemna.

Ana,maturantka

Sofizo IC pristop k poučevanju je bil osredotočen na praktično uporabo znanja, kar mi je omogočilo, da sem se počutil pripravljenega na izzive v poklicnem svetu

Peter,nekdanji dijak

Je to pravi program za vas?

Zakaj so šole in programi Sofizo izobraževalnega centra najboljša izbira?

4,6

povprečna stopnja zadovoljstva udeleženih na lestvici od 1 do 5

18

javnoveljavnih izobraževalnih programov

24

let delovanja

9.003

dijakov in študentov